ДГ №34 "Брезичка"
Детска градина в град София

Новини и Събития

За новата учебна година 2024/2025 - ДГ №34 Брезичка - София

За новата учебна година 2024/2025

Уважаеми родители, Съгласно публикувания в страницата на ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас Календар за 2024 г. на 08.04.2024 година предстои обявяване на свободните места за прием през новата учебна 2024/2025 година в общинските детски градини, самостоятелни детски ясли и подготвителни групи в училищата на ...
За учебната 2023-2024 година - ДГ №34 Брезичка - София

За учебната 2023-2024 година

Уважаеми родители, за новата учебна година /15.09.2023/ децата в ДГ 34 "Брезичка", ще се приемат съгласно Наредба №3 /2007 г. на МЗ., както следва:   Здравно -профилактична карта на детето с актуални данни за имунизационен статус, попълнена от личния лекар.   При ...
МЕДИЦИНСКИ ИЗИСКВАНИЯ - ДГ №34 Брезичка - София

МЕДИЦИНСКИ ИЗИСКВАНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини: - здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар; - ...
Кандидатстване за ДГ - ДГ №34 Брезичка - София

Кандидатстване за ДГ

Уважаеми родители, Във връзка с предстоящата кампания за кандидатстване за СДЯ, ДГ и ПГ в училищата с прием от месец септември 2022 г. и необходимостта от актуализация в софтуера на Информационната система за обслужване на детски заведения и подготвителни групи в училищата (ИСОДЗ и ПГУ) Ви ...
ЗАПОВЕД  РД-01-173/ 18.03.2021 - ДГ №34 Брезичка - София

ЗАПОВЕД РД-01-173/ 18.03.2021

Уважаеми родители, съгласно ЗАПОВЕД № РД-01-173/18.03.2021 г на Министъра на здравеопазването, Ви уведомяваме: Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца. ДГ № 34 "Брезичка" няма да ...
Взимайки детето от детска градина... - ДГ №34 Брезичка - София

Взимайки детето от детска градина...

Взимайки детето от детска градина, често общуването на родителите с детето започва с очакването да получат - не просто отговор, а разказ след въпроса: "Какво правихте днес?", а получават отговор "НИЩО!" И се започва едно предполагане от страна на родителите - какво са учили, рисували, яли, дали ...
Да не забравяме... - ДГ №34 Брезичка - София

Да не забравяме...

ВАЖНОДа не забравяме да спазваме въведените противоепидемични мерки в детската градина в условията на COVID-19 Спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една група не е възможно, но физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи, както и между ...
ЗАПОВЕД  РД-01-677/ 25.11.2020 - ДГ №34 Брезичка - София

ЗАПОВЕД РД-01-677/ 25.11.2020

На основание чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 отАдминистративнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 855 на Министерскиясъвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 наМинистерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична ...
Решение 581 на СОС - ДГ №34 Брезичка - София

Решение 581 на СОС

Р Е Ш Е Н И Е № 5 8 1на Столичния общински съветот 12.11.2020 годинаЗа изменение и допълнение на Правила за приемане на деца вобщинските самостоятелни детски ясли на територията на Столичнаобщина /в сила от 18.03.2019 г./ и Наредба за прием на деца в общинскитедетски градини и в подготвителните ...
Нова информация! - ДГ №34 Брезичка - София

Нова информация!

  В брой: 95, от дата 6.11.2020 г. на Държавен вестник е публикувано изменение на Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (обн., ДВ, бр. ...
Важно! - ДГ №34 Брезичка - София

Важно!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Напомняме на родителите на кандидатстващите за прием деца в общинските детски градини и подготвителните групи в училищата за следното: Първото класиране за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи към училищата ще се извърши на 15.05.2020 ...
Велик ден у дома - ДГ №34 Брезичка - София

Велик ден у дома

ТАЗИ ГОДИНА, ПО ОБЯСНИМИ ПРИЧИНИ, НЯМА ДА МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ВЕЛИКДЕНСКА ИЗЛОЖБА,УКРАСА И ТРАДИЦИОННОТО БОЯДИСВАНЕ НА ЯЙЧИЦА С ДЕЦАТА… ЗАТОВА ВИ ПРИКАНВАМЕ, ЗАЕДНО ДА СИ НАПРАВИМ ОНЛАЙН ИЗЛОЖБА – ВЕЛИКДЕН У ДОМА… Очакваме вашите снимки до 19-ти април на лично съобщение в ...
Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" - ДГ №34 Брезичка - София

Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

ОБЯВА 2019г. Учебно заведение Детска градина №34 „Брезичка“ Адрес гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Владимир Трендафилов“ №5 ОБЯВА За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите,,Училищен плод,, и ,,Училищно мляко,, за учебните 2019/2020, ...