ДГ №34 "Брезичка"
Детска градина в град София

Уважаеми родители,

Във връзка с предстоящата кампания за кандидатстване за СДЯ, ДГ и ПГ в училищата с прием от месец септември 2022 г. и необходимостта от актуализация в софтуера на Информационната система за обслужване на детски заведения и подготвителни групи в училищата (ИСОДЗ и ПГУ) Ви уведомяваме следното:

Системата ще бъде заключена за родителите от 18.00 часа на 25.03.2022 г. до 28.03.2022 година.

Свободните места за прием на децата, родени през 2019, 2020 и 2021 година, както и свободните места за подготвителните групи в общинските училища, ще бъдат обявени на 28.03.2022 година до 15 часа.

Създадените до 25.03.2022 г. кандидатури ще бъдат премахнати на 28.03.2022 година.

Направените до 28.03.2022 г. регистрации (семейни профили) се запазват.

След обявяване на свободните места е необходимо родителите да направят нови кандидатури за участие в първото класиране за новата учебна 2022/2023 година, което ще се извърши на 12.05.2022 година.

В периода от 28.03.2022 г. до 12.00 часа на 11.05.2022 г., родителите ще имат възможност да актуализират информацията в профилите си, както и да пренареждат заявените кандидатури.

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ВРЕМЕТО НА СЪЗДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ПРИ КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦАТА!

https://kg.sofia.bg/#/home

 

Столична община