ДГ №34 "Брезичка"
Детска градина в град София

Уважаеми родители,

Съгласно публикувания в страницата на ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас Календар за 2024 г. на 08.04.2024 година предстои обявяване на свободните места за прием през новата учебна 2024/2025 година в общинските детски градини, самостоятелни детски ясли и подготвителни групи в училищата на територията на Столична община.

Уведомяваме ви, че на 05.04.2024 г. в 17:00 часа създадените кандидатури в системата за учебната 2023/2024 година ще бъдат премахнати.

Регистрираните до момента семейни профили се запазват.

След обявяване на свободните места на 08.04.2024 г. е необходимо родителите да направят нови кандидатури за участие в първото класиране за новата учебна 2024/2025 година, което ще се извърши на 10.05.2024 година.

В периода от 08.04.2024 г. до 12.00 часа на 09.05.2024 г. родителите ще имат възможност да актуализират информацията в профилите си, както и да пренареждат заявените кандидатури.

Напомняме, че времето на създаване на кандидатури не оказва влияние при класирането на децата.