ДГ №34 "Брезичка"
Детска градина в град София

Уважаеми родители,

съгласно ЗАПОВЕД № РД-01-173/18.03.2021 г на Министъра на здравеопазването, Ви уведомяваме:

Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.

ДГ № 34 "Брезичка" няма да работи в периода 22.03.2021г. до 31.03.2021г.

Отсъствията на децата ще бъдат извинени служебно. Бъдете здрави!