ДГ №34 "Брезичка"
Детска градина в град София

Дневен режим

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ - ДЕТСКА ГРАДИНА №34 "БРЕЗИЧКА" - ГРАД СОФИЯ

  

07.00 – 08.30 часа – Прием на децата и сутрешен филтър. Индивидуална работа с децата и  родителите /формални и неформални разговори/; Занимания по избор на децата; Утринно раздвижване;

08.30 – 08.50 часаЗакуска /формиране, развитие и усъвършенстване на навиците за хранене/.

09.00 – 10.30 часа – Педагогически ситуации /практически, игрови и познавателни/ в зависимост от индивидуалното и групово ниво на децата;

Междинна закуска – плод.

10.30 – 11.45 часа – Творчески игри и разходки на отрито. Подготовка за обяд.

11.45 – 12.30 часаОбяд. Създаване на приятна атмосфера по време на хранене; Усъвършенстване на навиците за хранене.

12.30 – 13.00 часа – Свободно време за неформални разговори и подготовка за сън. Слушане на художествена литература.

13.00 – 15.00 часа – Следобеден сън.

15.00 – 15.30 часа – Събуждане / неформални разговори с децата и  подвижни игри/.

15.30 – 16.00 часаСледобедна закуска.

16.00 – 17.00 часа – Педагогически ситуации и игри; Ситуации, свързани спредлаганите Допълнителни образователни дейности.

17.00 – 18.00 часа – Творчески игри и свободни занимания.

18.00 – 19.00 часа – Изпращане на децата. Индивидуална работа с децата и индивидуални разговори с родителите.