ДГ №34 "Брезичка"
Детска градина в град София

За нас

Детска градина 34 "Брезичка" е  градина с традиции и утвърден престиж, поддържаща творческия дух и професионализма, за да могат още много поколения деца да се докоснат до магията  на "БРЕЗИЧКА" и да откриват  мъдростта, познанието, красотата   и  вълшебството  на  приказното детство.

В живота на всеки палавник  трябва да има някой, който да отговори  на безкрайните му въпроси, да разбере болката  и страховете му, да сподели моментите на радост, на голямото любопитство. Някой, който да хване малката детска ръчичка и да поемат към безкрайната шир на детството…

Това сме ние – екипът на Детска градина 34 "Брезичка" високо квалифицирани специалисти, с творчески  дух и професионализъм.  Тук всички учители и възпитатели  сме на децата верни приятели.

В Детска градина 34 "Брезичка"  функционират  8 /осем/ градински  и  2 /две/ яслени  групи – слънчеви, приветливи, отговарящи и съобразени с всички  санитарно – хигиенни  изисквания.

Детското заведение разполага с голямо, просторно дворно пространство, с богата растителност  и с детски площадки за всяка група. Има обособени отделни  помещения за физкултурен и музикален салон, в които децата  поддържат добра физическа и двигателна активност, пеят и се забавляват. Разполагаме с кабинет по английски език, зала за провеждане на занимания по приложни изкуства, стая на семейството и сензорна зала за работа с деца със СОП.

Освен  традиционните ситуации  по образователните направления – Български език и литература, Математика, Изобразително изкуство, Околен свят, Конструиране и технологии, Физическа култура и Музика  се организират и допълнителни дейности:

  • Английски език
  • Футбол
  • Народни танци
  • Плуване
  • Приложни изкуства
  • Спортни игри

 
В детската градина се осъществява  специализирана предучилищна подготовка за бъдещите първокласници, съобразена  с  изискванията на  държавните образователни стандарти за предучилищно образование.

За децата се грижат всеотдайни  педагози, грижовни сестри  и старателни  помощник – възпитатели, които с голям професионализъм  се отнасят  към своето призвание.

ЗАПОВЯДАЙТЕ  ПРИ  НАС!